Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes byla zveřejněna nová verze R2S, systému nejen pro solární studia. Rozšířen byl systém uživatelských práv, přidány nové možnosti při editaci klientských předplatných a na Vaše přání doplněny také některé nové sestavy.

  1. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba „povolit přiřazení elektronického klíče k účtu“. Právo se vztahuje na přiřazení nového elektronického klíče k již existujícímu účtu v detailu účtu.
  2. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba „povolit zadání data počátku platnosti prodávaného předplatného“. Nemá-li obsluha toto právo, je platnost předplatného nastavena napevno od aktuálního dne prodeje předplatného.
  3. Do nastavení práv skupin uživatelů byla doplněna volba „povolit uzavření klientského účtu s převodem zůstatku“.
  4. V detailu klientského předplatného byla doplněna rubrika s názvem klientského předplatného. Zároveň byla umožněna změna klientského předplatného výběrem ze seznamu předplatných v režimu úprav klientského předplatného.
  5. Do sestav byla doplněna nová sestava: Sestavy – Klientské účty – Seznam klientských účtů založených po datu.
  6. Do sestav byla doplněna nová sestava: Sestavy – Klientské účty – Přiřazení elektronických klíčů k účtům.
  7. Bylo změněno chování ve formuláři pro úpravu prodejní položky, kdy po založení nové prodejní položky se „vyčistí“ jen rubriky čárový kód, kód, název. Ostatní rubriky zůstanou vyplněné stejně, jako byly u předchozí zobrazené položky. Tím je zjednodušeno sériové zadávání nových prodejních položek.
  8. Byla opravena chyba, kdy bez ohledu na nastavení práv, bylo možné v detailu klientského účtu tento odstranit/obnovit. Totéž bylo opraveno v detailu adresy.