Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Byla vydána nové verze systému (nejen) pro Vaše fitness centrum, která opět přináší celou řadu novinek. Vylepšen byl dialog „Přijaté úhrady“ (dříve „Složená depozita a zálohy“), kde je nyní možno dodatečně upravit způsob úhrady při vyúčtování účtu. Do šablon poštovních zpráv lze nově vložit pole „Odhlášení z rozesílání mailů“, které adresátům umožní jednoduše se odhlásit ze seznamů pro zasílání hromadných emailů (vyžaduje aplikaci R2SWeb). Na základě inspirace od Vás byly také přidány a upraveny některé sestavy.

Úplný seznam změn:
 1. Seznam „Složená depozita a zálohy“ byl přepracován. Nyní zobrazuje všechny přijaté úhrady. Zároveň byl přejmenován na „Přijaté úhrady“.
 2. V seznamu „Přijaté úhrady“ bylo doplněno tlačítko „Způsob úhrady“ pro úpravu způsobu úhrady.
 3. V nastavení práv byla přidána volba „povolit změnu způsobu úhrady v seznamu přijatých úhrad“ pro povolení funkce z předchozího bodu.
 4. V nastavení práv byla přidána volba „povolit převody položek mezi účty v prodejním panelu“. Pokud jste převody položek dosud používali, je nutné nastavit toto právo příslušným skupinám uživatelů.
 5. Do Možností  – Nastavení, záložka Pošta byla přidána volba „potlačit zobrazování chybových hlášení generování a odesílání zpráv“.
 6. Byla doplněna sestava Finance – Čerpání na vrub klientských účtů (DPH).
 7. Byla doplněna sestava Finance – Tržby.
 8. Byla doplněna sestava Prodeje – Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. B).
 9. V sestavách odvodů tržeb byl všude doplněn sloupec „uživatel“ – aktuálně přihlášený uživatel v R2S při odvodu tržby. Zobrazuje se ale jen pro odvody učiněné v této a následujících verzích R2S.
 10. Bylo doplněno vyhledávání v rezervacích o vyhledávání podle příjmení klienta a čísla účtu.
 11. Při vkládání polí do šablon poštovních zpráv se nyní názvy polí zobrazují ve zvoleném jazyce a nikoliv anglicky.
 12. Do seznamu vkládaných polí v šablonách poštovních zpráv bylo doplněno pole „Odhlášení z rozesílání mailů“, které do zprávy doplní odkaz na aplikaci R2SWeb, který po kliknutí adresátem automaticky změní hodnotu „nezasílat zprávy“ v detailu adresy, které obsahuje e-mail adresáta.
  Pole se však v seznamu nabízí jen v případě, že je správně nastavena adresa aplikace R2SWeb – viz následující bod.
 13. Do Nastavení – Možnosti, byla do záložky Obecné (pokr.) doplněna zaškrtávací rubrika R2SWeb a rubrika pro adresu odkazu na R2SWeb.
 14. Byl optimalizován instalátor aplikace R2S – autodetekce již instalovaných komponent.
 15. Do nabídky Nápověda byla doplněna volba „Licenční ujednání“, která zobrazí dialog s aktuální verzí licenčního ujednání.
 16. Byla přidána kontrola počtu reálně řízených objektů v souladu s licencemi R2S z aktivačního souboru.
 17. V titulku hlavního okna R2S se nyní vedle čísla instalace v závorkách zobrazuje též počet licencí řízených objektů. To ale jen v případě, že je zakoupena licence alespoň na jeden řízený objekt.
 18. Byl aktualizován generátor sestav na novější verzi m.j. s podporou češtiny.
 19. Byly doplněny státní svátky ČR a SR až do roku 2017.
 20. Byl zkrácen timeout při zápisu síťové zprávy do databáze na 5 vteřin. To, aby v případě problému zápisu zprávy, program R2S nepřestával na dobu 120 vteřin odpovídat (délka původního timeoutu).
 21. Byla lehce upravena sestava Prodeje – Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty a byla přejmenována na Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. A).
 22. Při převodu naúčtované položky z kategorie typu „solária“ se nyní cena přepočítává k okamžiku původního prodeje, nikoliv k okamžiku převodu.
 23. Byla opravena chyba výpočtu počátečního bonusu při skládání depozitu na klientský účet v případě, kdy byl účet v jiném profilu, než v profilu s minimální předepsanou výší skládaného depozitu.
 24. Byla opravena chyba odesílání poštovních zpráv, kdy byly chybně odesílány dosud neodeslané, ale odstraněné zprávy.
 25. Byla opravena chyba zakládání první prodejní položky.