Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Nedlouho po minulé zásadní aktualizaci uvolňujeme opět novou verzi R2S 6.1, rel. 6100.
Novým zásadním rysem je možnost definovat vlastní způsoby úhrad přijatých plnění od klientů. Do odesílaných emailů je v této verzi možno generovat unikátní čísla poukazů a to v podobě číselné, nebo v podobě kódu EAN13 pro snazší zpracování při uplatnění poukazu. Také jsme hodně zapracovali na sestavách.

6.1.0, rel. 6100 – 18.3.2015

 1. Byla doplněna možnost definovat vlastní způsoby úhrad přijatých plnění od klientů. V nabídce „Nastavení – Způsoby úhrad“ je možné je nyní upravovat včetně jejich vlastností chování. Jednotlivé způsoby úhrad je možné omezit pro určité pokladny a nastavit jim další vlastnosti. Stávající způsoby úhrad by měly být zkonvertovány do nového nastavení automaticky.
 2. V návaznosti na předchozí bod bylo doplněno právo „povolit správu způsobů úhrad“.
 3. Byl přepracování tisk stvrzenek v souladu s novými způsoby úhrad.
 4. Byl přepracován formulář s přehledem přijatých úhrad a na něj navazující formulář pro změnu způsobu úhrady již přijaté úhrady. Byl doplněn sloupec „identifikátor“.
 5. Byla upravena sestava „Úhrady bankovní platební kartou po dnech“ v souladu se změnami z bodu 1 a byl doplněn sloupec „identif.“ (identifikátor úhrady).
 6. Byla upravena sestava „Úhrady na fakturu po měsících“ v souladu se změnami z bodu 1 a byl doplněn sloupec „identif.“ (identifikátor úhrady).
 7. Byla upravena sestava „Storna úhrad po měsících“ v souladu se změnami z bodu 1.
 8. Byla upraveny sestavy „Tržby“ a „Tržby po dnech“ v souladu se změnami z bodu 1.
 9. Byly upraveny sestavy „Depozita na klientské účty po dnech“ a „Depozita na klientské účty po dnech (DPH)“ v souladu se změnami z bodu 1.
 10. Byla upravena sestava „Přehledovka směny“ v souladu se změnami z bodu 1.
 11. Byly upraveny sestavy „Přehledovka směny“ a „Pokladní přehledovka směny“ v souladu se změnami z bodu 1.
 12. Byla upravena sestava „Směny – Tržby po dnech“ v souladu se změnami z bodu 1.
 13. Byla upravena sestava „Přijaté úhrady pro vybranou směnu“ v souladu se změnami z bodu 1.
 14. Byla upravena sestava „Denní přehledovka“ v částech úhrady přímých prodejů a přijatá depozita klientských účtů v souladu se změnami z bodu 1.
 15. Byla upravena sestava „Přehledovka za období“ v částech úhrady přímých prodejů a přijatá depozita klientských účtů v souladu se změnami z bodu 1.
 16. Do nastavení profilů účtů byla doplněna volba bonusové body aplikovat i na pohyby z klientských předplatných.
 17. Do nastavení série poukazů byla doplněna možnost omezit platnost poukazů na určitou dobu od okamžiku úhrady poukazu. Nastavuje se buď počet měsíců, nebo počet dnů platnosti poukazu.
 18. V návaznosti na předchozí bod byla při zadávání úhrady poukazu doplněna možnost zadat manuálně okamžik úhrady poukazu. Okamžik úhrady lze ale zadat jen do historie, nikoliv do budoucna.
 19. V prodejních položkách je nyní nově možné podmínit prodej položky poukazy z více sérií a ne jen z jediné série.
 20. Byla doplněna sestava Prodeje – Prodeje podle obsluhy – stručně.
 21. Byla doplněna sestava Prodeje – Prodeje po dnech včetně čerpání na klientské účty (var. B).
 22. Byla doplněna sestava Prodeje – Prodeje po kategoriích včetně čerpání na klientské účty (var. B).
 23. Byla doplněna sestava Různé – Denní přehledovka (var.B).
 24. Byl opraven název sestavy Prodeje – „Prodeje po měsících včetně čerpání na klientské účty (var. B)“ na „Prodeje za období včetně čerpání na klientské účty„, tak aby název odpovídal obsahu sestavy. Do této sestavy byl též přidán sloupec „kód“ a bylo zrušeno seskupování podle pokladen.
 25. Bylo doplněno nastavení práv na všechny sestavy v hlavním formuláři R2S.
 26. Byla doplněna možnost zobrazovat v prodejním panelu u klientských účtů (v seznamu otevřených klientských účtů) symbol pro časově omezené klientské předplatné. Symbol se zobrazí u těch účtů, které mají aktivní klientské předplatné s časovým omezením (na den či denní dobu).
 27. V souvislosti s předchozím bodem byla přidána volba Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní – zobrazovat symbol u klientských účtů s omezeným předplatným.
 28. V prodejním panelu byla vylepšena grafika u seznamů účtů přímého prodeje, klientských účtů a položek účtů tak, že místo sloupců se zaškrtávacím symbolem se zobrazují výraznější ikony.
 29. Kontrola provozních hodin řízených objektů byla přesunuta do vlastního vlákna, aby byl chod aplikace z hlediska obsluhy plynulejší.
 30. Byla provedena optimalizace překreslování akcí na indikátorech řízených objektů.
 31. Do nastavení sérií poukazů byly přidány rubriky „maska čísel generovaných poukazů“ a „k číslu připojit kontrolní číslici EAN„. To z důvodu automatického generování čísel poukazů.
 32. Do šablon poštovních zpráv byla přidána možnost vkládat doplňovaná pole pro generování čísla nového poukazu z vybrané série poukazů.
 33. Do editoru šablon e-mailů byla přidána možnost vkládat doplňovaná pole pro generování čárového kódu EAN13 čísla nového poukazu z vybrané série poukazů. Čárové kódy se vygenerují ale jen v případě dodržení podmínek EAN kódu, t.j. že kód je 12-ti (resp. 13-ti) místný a číselný.
 34. V příjemkách zboží na sklad byla doplněna možnost upravovat již existující položky skladové příjemky.
 35. V nastavení prodejní položky bylo doplněna volba „při prodeji upřesnit jednotkovou cenu, která umožní obsluze s příslušnými právy (viz dále) měnit jednotkovou prodejní cenu u vybraných položek.
 36. Do nastavení práv skupiny uživatelů bylo doplněno právo „povolit upřesnění prodejní ceny u vybraných položek, které umožní obsluze při prodeji měnit jednotkovou prodejní cenu u vybraných položek.
 37. Byl doplněn a aktualizovám program R2SSelector pro změnu konfigurace datového připojení programu R2S. Nyní je možné v jiné konfiguraci datového připojení spouštět jinou kopii aplikace R2S – to z důvodu různých verzí databází. Jen je nutné míst odlišné verze R2S instalovány v různých složkách.
 38. V dialogu rezervace se nyní nově do seznamu klientů filtrují i klientské účty podle příjmení.
 39. Do všech sestav byla doplněna záhlaví na listech s detailem položky. Listy s detailem položky se otevírají po poklepání na vybrané agregované položce – je-li povoleno.
 40. V případě pomalého připojení na databázi (aktualizace indikátorů řízených objektů trvá déle než 1000 ms) se nyní prodlužuje interval automatického překreslování indikátorů řízených objektů na čtyřnásobek nastavené doby v „Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní pokr.“.
 41. Byla opravena chyba nastavení práv na sekvence v databázi při kontrole struktury.
 42. Byla opravena chyba ve funkci pro zrušení příznaku náhradníka, které se projevovala chybovým hlášením při automatické kontrole náhradníků.
 43. Byla opravena chyba generování poštovní zprávy z panelu „Pošta“ tlačítkem „Nová ze šablony“ – od verze 6000.