Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Po kratší době od minulé verze jsme uvolnili R2S ve verzi 6200, která sice nepřináší tolik změn jako předchozí vydání, určitě se Vám ale vyplatí aktualizovat vaši stávající verzi. Novinka přináší krom několika oprav též celkem zásadní vylepšení v rezervacích, kde je nyní možné upravovat celé rezervační řady událostí najednou. Ba co více, rezervační řady je možné zkracovat (snížit počet opakování) či prodlužovat.
V panelu klientských účtů jsme dále připravili nový filtr – „bez pohybu běhen posledních X dnů“ – který umožňuje jednoduše vybrat neaktivní klienty a dále s nimi pracovat.

Podrobný popis zněm v této verzi:

6.2.0, rel. 6200 – 13.4.2015

 1. V rezervačním panelu bylo doplněna možnost upravovat celé série opakovaných rezervačních událostí. Týká se to nejen parametrů vlastní rezervační události, ale též počtu opakování, atrakce či času rezervační události. Řadu opakování lze zkracovat nebo prodlužovat. Samozřejmostí je ošetření stavů, kdy např. při zkracování řady jsou již v mazaných rezervačních událostech rezervace, či naopak kolize s jinými rezervačními událostmi při prodlužování nebo přemisťování řady.
 2. V panelu Klientské účty byl doplněn filtr „Bez pohybu během posledních X dnů, který umožní vybrat jen ty účty, u kterých nebyl během posledních X zadaných dnů zaznamenán pohyb na účtu – založení účtu, složení depozitu či čerpání či naúčtování položky na přímý prodej.
 3. Bylo doplněno právo „povolit zobrazení odstraněných adres, klientských účtů a webových registrací. Ve výchozím stavu je toto právo aktivní.
 4. Byla opravena kosmetická chyba v prodejním panelu, kdy se nemusela správně zobrazovat poslední prodejní kategorie.
 5. Byla opravena chyba generování čísel poukazů do emailové zprávy. Dříve se při generování jedné zprávy mohlo do seznamu kódů dané série poukazů vygenerovat zbytečně více kódů.
 6. Byla opravena chyba naskladňování pomocí čtečky čárového kódu (od verze 6100).
 7. Byla ošetřena výjimka, která se objevovala v dialogu pro nastavení sérií poukazů při editaci masky generovaných poukazů.
 8. Byla ošetřena výjimka při tisku stvrzenky, na které byl jako jeden z úhrad bonus (výjimka od verze 6100).
 9. Byla opravena chyba generování čísla poukazu při odesílání e-mailu v případě, že daná série poukazů zatím neobsahovala žádné číslo poukazu.
 10. Byla opravena chyba, kdy se při určitém sledu kroků při zakládání nového profilu účtu (Nastavení – Profily účtů) nový profil vytvořil dvakrát.
 11. Byla opravena chyba kopírování cen (Nastavení – Prodejní ceny) z jiné prodejní položky.
 12. Byla opravena chyba kopírování cen (Nastavení – Prodejní ceny) z jiného cenového tarifu.
 13. Byla opravena chyba čtení přiřazeného náhradního elektronického klíče.