Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Po více než roce přinášíme opět novou zásadní aktualizaci R2S, rel. 8000.
Mezi nejvíce požadované nové funkce bude určitě patřit agenda GDPR, která je v R2S integrována do adresáře klientů.
V souvislosti s GDPR, a nejen s ní, jsme doplnili do nastavení přístupu k databázi možnost zabezpečeného připojení přes SSL (Secure Sockets Layer) a možnost ověřovat server autorizovaným certifikátem.
Celkem se jedná o 22 nových funkcí a oprav, jak si můžete přečíst níže v popisu verze 8000. Vzhledem k vynucené implementaci GDPR je tato zásadní aktualizace placená, viz též ceny R2S.

8.0.0, rel. 8000 – 16.5.2018

 1. Do programu R2S byla přidána agenda GDPR dle nařízení EU – viz web EU
  •  do nabídky Nastavení byla přidána položkaDruhy zpracování dat GDPR„, kde se nastavují jednotlivé druhy důvodů pro zpracování osobních údajů
  • bylo přidáno právo na nabídku NastaveníDruhy zpracování dat GDPR.
  • do detailu adresy byla doplněna záložka se seznamem dokumentů GDPR
  • bylo přidáno právo na úpravy GDPR („povolit úpravy v evidenci GDPR“)
  • do adresáře byl přidán sloupec „GDPR souhlas“ – viz též následující odrážka
  • byla doplněna vazba mezi platnými dokumenty GDPR s příznakem „vazba na GDPR souhlas v adresáři“ a adresářem
 2. Nastavení připojení na databázový server PostgreSQL bylo doplněno o možnost šifrovaného připojení pomocí SSL a ověření serverovým certifikátem. Důrazně doporučujeme SSL připojení nastavit pro instalace, kde se pomocí manažerských licencí připojujete na databázi R2S z Internetu! (80000501)
  Pro zabezpečené připojení je potřeba mít serverový certifikát (od důvěryhodné certifikační autority, nebo tzv. self-signed) a serverový šifrovací klíč. Následně je třeba změnit nastavení serveru (postgresql.conf) a klientských připojení (pg_hba.conf).
  Zabezpečené připojení je indikováno v titulku hlavního okna R2S vedle názvu připojené databáze doplněným textem „(SSL)“.
 3. V Nastavení – Způsoby úhrad byla doplněna volba „nabízet v rezervacích jako rychlé vyúčtování. Volba umožňuje přidat do lokální nabídky v rezervačním panelu položku (položky), pomocí níž (nichž) lze zrychleně naúčtovat položku na účet přímého prodeje (případně jako položku na přímý prodej klientského účtu) a hned tento účet vyúčtovat daným způsobem úhrady. (80000406)
  Poznámky:
  – zrychleně účtovaná položka se neodečítá z depozita, byť by to bylo profilem účtu umožněno
  – volba je přístupná jen u způsobu úhrady, který se nepřičítá do pokladny a zároveň nemá aktivní volbu „zobrazovat doplňkové pole pro identifikaci úhrady“
 4. Do Nastavení – Možnosti – Uživatelské rozhraní (pokr.) byla doplněna volba „zadání číslice 1 – 9 v prodejním panelu mění účtované množství. Je-li aktivní, tak zadaná číslice v prodejním panelu nefiltruje prodejní položky, ale mění aktuálně prodávané množství následně účtované položky. (80000407)
 5. Do Nastavení – Klientská předplatná byla doplněna volba „prodej více jednotek předplatného – prodlužuje platnost“ a „prodej více jednotek předplatného – násobí počet jednotek, které umožňují zvolit, jak se má chovat R2S při prodeji více jednotek předplatného. (80000408)
  – je-li jedna z těchto voleb aktivní, bude k účtu vytvořeno jen jedno předplatné, u kterého bude prodloužena doba platnosti či vynásoben celkový počet jednotek podle toho, která volba je aktivní. Toto nastavení je možné použít i pro předplatná s platností od prvního použití
  – není-li žádná volba aktivní, bude k účtu vytvořen prodaný počet předplatných, která, pokud jsou časově omezena, budou navíc časově poskládána za sebou (s výjimkou předplatných s platností od prvního použití)
  Tímto se mění chování R2S z verze 7500 – viz popis, bod 2!
  Poznámka: násobně nejdou prodávat předplatná, která mají množstevní omezení na jednotlivé položky či kategorie v definici předplatného. To proto, že tato omezení platí v R2S globálně a nikoliv individuálně pro každé zakoupené předplatné zvlášť.
 6. V rezervačním panelu byly doplněny lokální nabídky o volby pro zrychlené účtování rezervací. Viz předchozí bod. (80000406)
 7. V rezervačním panelu je nyní možné přidat novou rezervaci do vypsané rezervační události poklepáním myší v prázdné ploše, kde se zobrazují rezervace do této události. (80000407)
 8. V rezervačním panelu je nyní možné přidat novou rezervaci do vypsané rezervační události poklepáním myší přímo v indikátoru rezervační události.
 9. Při skládání depozita na účty, které mají v profilu definováno nastavení platnosti účtu při složení depozita, se nyní platnost účtu pouze prodlužuje. Pokud by se platnost účtu „do“ měla zkrátit, tak se nezmění. Předchází se tak přepisu manuálního nastavení data platnosti účtu. (80000403)
 10. Při prodeji položky, která umožňuje vícenásobný vstup do zóny, na vrub předplatného v množství větším než jedna se nyní kontroluje, zda má předplatné nějaké množstevní omezení pro účtovanou položku. Není-li tomu tak, je násoben množstvím čas pro pobyt v zóně místo počtu vstupů do zóny. To z důvodu, aby na neomezené předplatné nebyl umožněn vstup více osobám. (80000503)
 11. Ve formuláři s nastavením klientského předplatného byl oddíl Info z důvodu úspory místa přesunut do nové záložky za časová omezení. (80000409)
 12. V sestavách nyní klávesa Esc zavírá nejdříve otevřené záložky (detaily) a teprve při zobrazení jen jedné (poslední) záložky uzavírá celou sestavu. (80000402)
 13. Byla upgradována java komponenta apgdiff pro aktualizaci struktury databáze na verzi 2.5 s podporou sekvencí v PostgreSQL 10. (80000502)
 14. Byl upraven program R2SSelector v souvislosti s bodem 2. pro možnost konfigurování zabezpečeného datového připojení.
 15. Bylo opraveno řazení depozita a bonusu v prodejním panelu a v detailu klientského účtu tak, aby bonus byl vždy až za příslušným depozitem.
 16. Byl doplněn signalizační mechanizmus při automatickém vyúčtování klientských účtů tak, aby se kontrola a uzavírání účtů prováděla jen na jedné ze stanic.
 17. Byla opravena chyba, kdy se při převodu položky účtu, která se eviduje skladem, nezměnilo číslo účtu na výdejce ze skladu.
 18. Byla opravena chyba synchronizací, kdy se chybně exportovaly částečné úhrady na klientské účty. (80000404)
 19. Byla opravena chyba, kdy se v některých sestavách DPH zobrazovala též neuhrazená depozita složená přes platební bránu GoPay webovou aplikací R2SWeb. (80000405)
 20. Byla opravena chyba, kdy správně nefungovalo vyhledávání následujícího účtu v prodejním panelu po stisku počátečního písmene čísla účtu – v případě, že je aktivní buď seznam účtů přímého prodeje, nebo seznam klientských účtů.
 21. Byla opravena chyba, kdy se při hromadné (pouze) úpravě rezervační události přepsala interní poznámka poznámkou veřejnou. (80000504)
 22. Byla opravena kosmetická chyba, kdy po dvojkliku na naúčtované rezervaci do rezervační události byla v prodejním panelu za určitých okolností nalistována jiná položka, než kterou byla rezervace účtována. (80000505)