Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Verze 8100 přináší v rychlém sledu po předchozí verzi další prohloubení integrace GDPR do R2S. Nově lze provázat udělené souhlasy s příznakem „nezasílat zprávy“ v adresáři či zobrazovat v prodejním panelu symbol u aktuálně otevřených klientů, zda mají udělen příslušný souhlas GDPR…

8.1.0, rel. 8100 – 1.6.2018

 1. Nastavení – Možnosti, záložka Obecné (pokr.) byla doplněna globální volba „povolit vazbu GDPR na rubriku ‚nezasílat zprávy‘ v adresáři. Tato volba úzce souvisí s úpravou dle bodu 3, odst.1. (81000501)
  Poznámka: zapnutím této volby se přepíší dosavadní hodnoty v rubrice „nezasílat zprávy“ v adresáři!
 2. Nastavení – Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní  byla doplněna volba „zobrazovat v prodejním panelu sloupec se souhlasem GDPR„. (81000501)
 3. Nastavení – Druhy zpracování dat GDPR byly doplněny volby:  (81000501)
  • vazba na rubriku „nezasílat zprávy“ v adresáři
  • zobrazovat souhlas v aplikaci R2SWeb (webové rezervace)
  • R2SWeb souhlas nutný
  • text souhlasu v aplikaci R2SWeb
  • souhlas zobrazovat u účtu v prodejním panelu
 4. V nabídce R2S – Servisní operace byla doplněna volba „Aktualizace ‚nezasílat zprávy‘ v adresáři dle evidence GDPR. Tato aktualizace se ale jinak provádí automaticky při měně nastavení programu nebo při změně údajů v evidenci GDPR. (81000501)
 5. V nabídce R2S – Servisní operace byla doplněna volba „Hromadné nastavení ‚nezasílat zprávy‘ v adresáři. Příznak je možné buď hromadně nastavit, nebo vynulovat. (81000501)
 6. V detailu adresy, záložka GDPR byl, doplněn původ záznamu gdpr (R2S nebo R2SWeb). (81000501)
 7. Byla optimalizována rychlost zobrazení tabulek v adresáři, v panelech klientských účtů a registrací(81000501)
 8. Při zakládání nové směny byla doplněna kontrola, zda mezitím nebyla směna založena na jiné pokladně se stejným číslem.
 9. Nastavení – Otevírací hodiny se nyní při prvním otevření tohoto dialogu nastaví v databázi výchozí hodnoty 7.00 – 23.00 pro všechny dny v týdnu.
 10. Byl opraven zápis nastavení zůstatku bonusových bodů. Nyní se již pro nastavení zůstatku nezapisuje časová platnost „platí do“, nastavení zůstatků jsou permanentní. (81000502)
 11. Byla opravena falešná chybová hláška při zakládání nové adresy bez jejího uložení. (81000501)