Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

V nové verzi přinášíme našim uživatelů rozšíření funkčnosti R2S o evidenci instruktorů a jejich lekcí.
Dále jsme systém řízení solárií doplnili o možnost omezení maximálního příkonu solárií tak, že není možno aktivovat akci soláriu v případě, že by byl překročen celkový příkon studia.

8.2.0, rel. 8200 – 24.7.2018

 1. Byla přidána agenda Instruktoři, která umožňuje vést v rezervacích evidenci instruktorů, zaskakujících instruktorů a zobrazovat jejich statistiky. Agenda je vázána na rezervační modul, odkud čerpá informace do statistik. (82000605)
 2. V návaznosti na předchozí bod byla do nabídky Nastavení přidána nabídka Instruktoři, která umožňuje spravovat instruktory. Nabídka je viditelná jen v případě aktivovaného modulu rezervace. (82000605)
 3. V rezervacích byly do formulářů detailu rezervace a detailu rezervační události doplněny rubriky „instruktor“ a „zaskakující instruktor. Jména zadaných instruktorů se též zobrazují v detailu rezervace vedle kalendáře v rezervačním panelu. (82000605)
 4. Byly doplněny sestavy:
  • Různé – Lekce instruktorů – vypsané
  • Různé – Lekce instruktorů – normální

  které zobrazují seznam lekcí lektorů se zobrazením počtu rezervovaných, prezentovaných či platících účastníků. Zohledněny jsou též záskoky lektorů. (82000605)

 5. Nastavení – Možnosti, záložka Řízení  byla doplněna sekce „Omezit celkový současný příkon„. Volby v tomto nastavení slouží k omezení celkového proudového příkonu řízených objektů typu solárium. Jakmile by měla být překročena proudová spotřeba „maximální současný fázový proud řízených objektů„, nebude povolena aktivace akce na řízeném objektu do té doby, než se některý řízený objekt nevypne a nevznikne tak dostatečná volná proudová kapacita. (82000602)
  Poznámka: příkony jednotlivých řízených objektů v kilowattech je možné pomocí vestavěné kalkulačky přepočítat na proudový odběr a vypočítat tak nutnost omezení v souladu s osazeným hlavním jističem.
 6. Do Nastavení řízeného objektu typu solárium byly doplněny volby:  (82000602)
  • zahrnout do výpočtu celkové proudové zátěže (příkonu)
  • fázový proudový příkon [A]
 7. Nastavení – Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní  byla doplněna volba „v prodejním panelu zobrazovat symbol blížícího se konce platnosti účtu„. (82000601)
 8. Nastavení – Možnosti, záložka Uživatelské rozhraní pokr.  byla doplněna volba „nezobrazovat upozornění na přečerpání depozita klientského účtu„. (82000701)
 9. Do sestavy „Nastavení zůstatků bonusových bodů klientských účtů po měsících“ byl doplněn sloupec „změna o„, který zobrazuje o kolik byl absolutně změněn bodový zůstatek nastavením zůstatku(82000608)
  Poznámka: údaje v tomto sloupci se budou správně zobrazovat jen pro nastavení zůstatku provedená v této a vyšších verzích R2S, ve starších verzích se tato informace do databáze neukládá.
 10. Nastavení – Způsoby úhrad je nyní umožněno zaškrtnou volbu „nabízet v rezervacích jako rychlé vyúčtování“ i pro úhrady přičítané do pokladny.
  Poznámka: Při rychlém vyúčtování rezervace s úhradou do pokladny se nezobrazuje pokladní dialog! Obsluha si musí být vědoma, že má vybrat hotovost. Je-li otvírána pokladní zásuvka, otevře se automaticky.
 11. V detailu klientského účtu byly doplněny některé tipy ozřejmující význam údajů ve sloupcích tabulek. (82000607)
 12. V záložce GDPR v detailu adresy bylo opraveno chování ovládacích prvků. (82000604)
 13. Byla opravena chyba ve filtrech tabulek, kde u rozbalovacích seznamů filtrů nefungovalo filtrování u položek, které měly v názvu znak %. (82000606)
 14. V rezervačním panelu byly ošetřeny různé stavy při klikání pravým a levým tlačítkem myši v rezervacích tak, aby zobrazené informace a nabídky byly vždy v souladu s místem kliknutí.