Ekonomický, řídicí a rezervační systém pro sportovní a relaxační centra

Dnes byla uvolněna nová verze R2S, která přináší řadu vylepšení, například v oblasti jednorázového přístupu do zařízení na základě rezervace či možnost nastavení vzájemného blokování rezervačních atrakcí. U řízených objektů jsme nově přidali agendu Servis.
Více v popisu verzí níže…

8.3.0, rel. 8300 – 31.10.2018

 1. Do Nastavení – Přístupové profily byla doplněna volba „nekontrolovat počet vstupů.
 2. Do Nastavení – Rezervační atrakce byla doplněna volba „při rezervaci generovat automaticky číselný přístupový klíč.
 3. Do Nastavení – Možnosti – Elektronické klíče byla doplněna volba „délka automaticky generovaných číselných klíčů.
 4. Do Nastavení – Rezervační atrakce byla přidána rubrika pro nastavení blokovaných atrakcí. Pomocí tohoto nastavení je možné nastavit závislosti mezi rezervačními atrakcemi tak, aby rezervace na jedné atrakci automaticky zablokovala jinou atrakci k rezervacím. Používá se tam, kde se na jednom místě realizuje více různých aktivit. Například na squashovém kurtu lze hrát i stolní tenis atp. (83001001)
 5. V návaznosti na předchozí bod bylo upraveno vykreslování rezervačních událostí v rezervačním panelu. Nyní se nově vykreslují i blokované časy a znemožňují vytvářet rezervace v blokované době. (83001001)
 6. V Nastavení – Uživatelské rozhraní byla přidána volba „v prodejním panelu zobrazovat kategorii Vše. Je-li v prodejním panelu vybrána tato kategorie, zobrazují se všechny prodejní položky, které nejsou řízenými objekty – normální prodej, bez ohledu na prodejní kategorii, ve které jsou zařazeny. (83001002)
 7. V prodejním panelu lze nyní rychle přepínat mezi tabulkovým a dlaždicovým zobrazením prodejních položek u kategorií pro normální prodej. Stačí na vybrané kategorii klepnout pravým tlačítkem myši a zobrazení se přepne. Volba „dlaždicové zobrazení v prodejním panelu“ v nastavení prodejních kategorií nyní slouží již jen jako výchozí volba a bylo tudíž přejmenováno na „dlaždicové zobrazení v prodejním panelu jako výchozí„. (83001003)
 8. Do nastavení řízených objektů byly přidány další dva parametry pro sledování provozních hodin. Nyní je tedy možno sledovat až 6 různých parametrů provozních hodin. (83001005)
 9. Do nastavení řízených objektů bylo doplněno tlačítko „Servis“, které zobrazí formulář se servisními záznamy. Záznamy lze libovolně přidávat a mazat, datum záznamu se eviduje automaticky. Servisní záznamy jsou textové. (83001006)
 10. Do Nastavení – Druhy zpracování dat GDPR byla přidána rubrika „omezit platnost souhlasu na. Volbou lze nastavit výchozí počet měsíců doby platnosti nově uděleného souhlasu dle GDPR. (83001008)
 11. Nastavení – Druhy zpracování dat GDPR byl ošetřen stav, kdy volbu „vazba na GDPR souhlas v adresáři“ smí mít aktivní jen jeden druh zpracování dat GDPR.
 12. Nastavení – Druhy zpracování dat GDPR byl ošetřen stav, kdy volbu „vazba na rubriku nezasílat zprávy v adresáři“ smí mít aktivní jen jeden druh zpracování dat GDPR.
 13. U řízených objektů typu solárium je nyní možné provést reaktivaci akce pravým tlačítkem myši na symbolu pro zapnutí. Pokud tedy použijete pravé tlačítko myši na symbolu pro zapnutí v indikátoru solária (žárovka vlevo), je možné po kontrolním dotazu provést reaktivaci cyklu opalování od začátku – začne se čekací doba na zapnutí počítat znovu. Levým tlačítkem myši na tomto symbolu se objekt zapíná, jako doposud. (83001010)
 14. Bylo upraveno chování automatických aktualizací v případě zastaralé aplikace na pokladně (vzhledem k verzi databáze) tak, že se nyní automaticky nabízí aktualizace na nejvyšší možnou verzi  aplikace R2S pro danou verzi databáze(83001004)
 15. Byla opravena chyba R2SSync, kdy se při prvním spuštění po instalaci objevila chyba ověření hesla do dialogu nastavení programu. (83000801)
 16. Byla opravena chyba Bilančních sestav klientských předplatných, kdy se nezobrazovala předplatná, u kterých byl nastaven jen jeden datum platnosti od nebo do. To v případě, že byla vybrána volba zobrazit jen nepropadlá předplatná. (83000901)
 17. Byla opravena chyba kopírování cen z jedné prodejní položky na jinou položku v případě, že byla definována alespoň jedna doplňková cena. (83000902)
 18. Byla opravena neošetřená výjimka v případě filtrování prodejních položek v prodejním panelu v okamžiku, kdy je aktivní prodejní kategorie, ve které nejsou žádné prodejní položky.
 19. Byla opravena neošetřená výjimka při zrychleném účtování rezervací do vypisovaných událostí. (83001007)
 20. Byla opravena chyba, kdy se při založení nové adresy nevygenerovaly přihlašovací údaje pro R2SWeb. (83001009)